line

@fourtwo

skype tel mail
產品資訊
首頁 / 產品資訊
產品資訊
  • 四二電子專業製造台灣電源線 | 台灣插頭 | 台灣延長線及其他各國電源線及插頭 ST-216A BSMI電源線 / 插頭 (冷氣插)
四二電子專業製造台灣電源線 | 台灣插頭 | 台灣延長線及其他各國電源線及插頭

ST-216A BSMI電源線 / 插頭 (冷氣插)

  • 品質優良
    交貨迅速
    環保產品
    接受ODM、OEM訂單
  • ST-216A BSMI電源線 / 插頭 (冷氣插)

 

規格

台灣BSMI (CNS) 認證
適用電線
VCTF/HVCTF 0.75 3C 7A 250V
VCTF/HVCTF 1.25 3C 11A 250V
VCTF/HVCTF 2.0 3C 15A 250V
VCT/HVCT 0.75 3C 7A 250V
VCT/HVCT 1.25 3C 11A 250V
VCT/HVCT 2.0 3C 15A / 20A 250V

 


產品詢價單

Top ↑